Project: Nieuwe wei fabriek

Opdrachtgever: Zuivelonderneming

Locatie: Nederland

Oplevering: najaar 2015

Project omschrijving:

Bij deze kaasfabriek is een nieuwe wei verwerkingsfabriek gebouwd. In deze nieuwe fabriek kan de uit de kaasproductie afkomstige wei op een dermate hoogwaardige wijze behandeld worden dat deze aan de laatste eisen voldoet voor kindervoeding.

In het voorjaar van 2015 is Lascon gestart met de complete werktuigbouwkundige installatie in de nieuwe, lege ruimte. Dit begon met het intelligent plaatsen van (zo weinig mogelijk) frames waar het leidingwerk zoveel mogelijk gebundeld op geplaatst kan worden. Het werk bestond verder onder meer uit het aansluiten van tanks, warmtewisselaars, centrifuges, homogenisatoren en een sterilisator. Deze sterilisator is door Lascon in de werkplaats te Heerenveen samengebouwd in een frame met isolatie, waarbij de warmtewisselaars werden toegeleverd en de heethouders door Lascon zelf werden vervaardigd.

Middels twee leidingbruggen werd de verbinding tussen de bestaande en de nieuwe fabriek gemaakt. Tevens dienden er in de bestaande fabriek op diverse punten aanpassingen doorgevoerd te worden. De hiervoor geplande ombouwen werden conform de vooraf vastgestelde plannen uitgevoerd, zodat de overlast voor de draaiende fabriek zoveel mogelijk werd beperkt.

Het project is inmiddels afgesloten met een evaluatie door de klant, waarbij Lascon op alle punten met “uitstekend” werd beoordeeld. Andersom prijst Lascon de klant, omdat er gedurende het project op uiterst plezierige, constructieve en hiermee direct ook veilige wijze gewerkt kon worden.

Certificering

VCA**
gecertificeerd

ISO 9001:2008
gecertificeerd

VCA Lascon: iso 9001 gecertificeerd

Contact gegevens

Lascon
Wetterwille 13
8447 GB Heerenveen

T: 0513 - 65 60 50 
F: 0513 - 61 01 50
E: info@lascon.nl
KVK: 01068097