Project: CIP installatie
Opdrachtgever: Zuivelonderneming
Locatie: Nederland
Oplevering: voorjaar 2016
Project omschrijving: Aanleg CIP installatie 

De bestaande CIP installatie bij deze zuivelfabriek was zodanig verouderd dat hij niet meer voldeed aan de thans geldende eisen. De klant heeft Lascon gevraagd om een deel engineering en de complete werktuigbouwkundige samenbouw van de installatie te verzorgen. Van de nieuwe CIP installatie was qua procesontwerp de basic engineering al door de klant uitgevoerd, de detailengineering is door de klant en Lascon samen gedaan. Hierbij bleek dat de ervaring, die Lascon bij de bouw van diverse CIP installaties had opgedaan in de afgelopen jaren, goed van pas te komen.

De ruimte waarin de nieuwe CIP installatie moest worden geplaatst was erg krap. Daarom heeft Lascon van tevoren de installatie tot op detail in 3-D gezet. Om de plaatsing mogelijk te maken is een deel van de installatie op een bordes geplaatst. De instrumentatie in de retourleidingen is buiten de CIP ruimte geplaatst. De afsluiters in de stoom zijn op het dak geplaatst, hiervoor is een speciale overkapping gemaakt om de equipement tegen de weersinvloeden te beschermen. Op deze wijze is qua bereikbaarheid de meest optimale situatie gecreëerd.

De nieuwe installatie is in de fabriek tijdens korte ombouwmomenten op de bestaande leidingen aangesloten. Hierdoor kon de daadwerkelijke omzetting van de oude naar de nieuwe CIP installatie in een kort tijdsbestek gerealiseerd worden. Belangrijke knooppunten van leidingen zijn van tevoren eveneens in 3-D gezet. Het leidingwerk is orbitaal gelast.

Het project is uiterst plezierig en rustig verlopen, het resultaat is een prachtige nieuwe CIP installatie.

Certificering

VCA**
gecertificeerd

ISO 9001:2008
gecertificeerd

VCA Lascon: iso 9001 gecertificeerd

Contact gegevens

Lascon
Wetterwille 13
8447 GB Heerenveen

T: 0513 - 65 60 50 
F: 0513 - 61 01 50
E: info@lascon.nl
KVK: 01068097