Overzicht projecten

Een selectie van bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de kennis en expertise van Lascon:

De bestaande CIP installatie bij deze zuivelfabriek was zodanig verouderd dat hij niet meer voldeed aan de thans geldende eisen.

Bij deze kaasfabriek is een nieuwe wei verwerkingsfabriek gebouwd. In deze nieuwe fabriek kan de uit de kaasproductie afkomstige wei op een dermate hoogwaardige wijze behandeld worden dat deze aan de laatste eisen voldoet voor kindervoeding

Cono kaasmakers te Westbeemster heeft een compleet nieuwe zuivelfabriek laten bouwen waar de verwerking van melk naar kaas van begin tot eind zal plaatsvinden. 

breektanksIn deze fabriek waren drie bestaande tanks in dermate slechte staat dat ze vervangen moesten worden.

Bij deze kaasfabriek is in 2012 een enorme capaciteitsvergroting doorgevoerd, nagenoeg een verdubbeling.

Vergroten capaciteit weiverwerkingBij deze poederfabriek is een ingrediëntenlijn aangepast en uitgebreid.

Het leveren en vervaardigen van het leidingnetsysteem bij IOI Loders Croklaan op de Maasvlakte.<

Uitbreiding wei opslag en weiverwerking bij Friesland Campina Cheese Gerkesklooster.

Nieuwbouw Micronclean BolswardMicronclean, onderdeel van Berendsen Textiel Service B.V., is een bedrijf in Bolsward dat gespecialiseerd is in het reinigen van bedrijfskleding voor bedrijven die werkzaamheden verrichten in cleanrooms en geconditioneerde ruimten.

Kaasspecialiteitenfabriek C.Z. Rouveen heeft Lascon opdracht gegeven om proces technisch een bijdrage te leveren bij de integratie van een nieuwe kaasmakerij in de bestaande fabriek en het automatiseren van de voorfabriek.

Certificering

VCA**
gecertificeerd

ISO 9001:2008
gecertificeerd

VCA Lascon: iso 9001 gecertificeerd

Contact gegevens

Lascon
Wetterwille 13
8447 GB Heerenveen

T: 0513 - 65 60 50 
F: 0513 - 61 01 50
E: info@lascon.nl
KVK: 01068097