het leveren en vervaardigen van het leidingnetsysteem bij IOI Loders Croklaan